ŚWIĘTOJAŃSKI PORTRET WŁAS​NY 2023

DUSZPASTERSTWO 
ŚRODOWISK TWÓRCZYCH ARCH​IDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Iwona Berent

Konserwator zabytków

Janusz Szczypior

Szafarz

Maciej Borowicz

Muzyk

Waldemar Uziak

Szafarz

Stanisław Półtorak
(1956-2023)

Kościelny

Jerzy Kiszkis

Lektor

Piotr Janukowicz

Szafarz

Leszek i Małgorzata Tarnowscy

Liderzy grupy medytacyjnej

Beata Borowicz

Chórzystka

Katarzyna Alesionek

Chórzystka