DIALOGI ŚWIĘTOJAŃSKIE
ODSŁONA 10

Temat dialogów 
„MIĘDZY DIAGNOZĄ A UZDROWIENIEM. PACJENT- POLSKA”

termin | 27 listopada 2021, sobota, godz. 16.00
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, audytorium (parter)
wstęp | wolny
wejście | od historycznej stoczniowej Bramy nr 2
parking | podziemny, wjazd od ul. Nowomiejskiej

transmisja online | www.gdansk.pl, ecs.gda.pl, 
kanały na FB oraz YouTube ECS i Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Gdańsk

W dotychczasowych edycjach Dialogów Świętojańskich 
w Europejskim Centrum Solidarności dyskutowaliśmy o znaczeniu i kondycji chrześcijaństwa w Polsce. Zaproszenia kolejnych hierarchów, naukowców, publicystów zaangażowanych w życie Kościoła doprowadziły nas do punktu, w którym chcemy poszerzyć perspektywę i zapytać o diagnozę obecnej sytuacji w Polsce, naznaczonej kryzysami: pandemicznym, klimatycznym, społecznym, religijnym.

Postrzegamy nasz kraj jako pacjenta, który wymaga rozpoznania choroby, nazwania jej przyczyn, zapytania o okoliczności zewnętrzne i w konsekwencji zaproponowanie metody terapeutycznej, dającej nadzieję na powrót do zdrowia.

Zapraszamy do dialogu ekspertów różnych dyscyplin, przyjmując założenie holistycznego widzenia i rozumienia problemu.
W naszych wewnętrznych rozmowach o kształcie Dialogów Świętojańskich pojawiły się nie tylko obawy i niepokoje związane z głębokimi podziałami społecznymi, degradacją duchowego kapitału Kościoła czy zagrożeniem dobrostanu naszej planety.

Dostrzegamy też nowe energie budzące się w społeczeństwie, działania reformatorskie i próby synergicznego profitowania z różnorodności i pluralizmu. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie w Europejskim Centrum Solidarności, po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, stanie się okazją do konstruktywnego otwarcia nowego rozdziału współmyślenia i współdziałania przezwyciężającego obecny kryzys.

To 10 odsłona Dialogów Świętojańskich.

PROGRAM
godz. 16.00–17.30 | wykłady gości
godz. 17.30–18.00 | przerwa
godz. 18.00–19.30 | debata z udziałem publiczności

GOŚCIE

Ewa Bińczyk | Filozofka, profesorka nauk humanistycznych i wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się socjologią wiedzy, filozofią nauki, historią nauki, filozofią języka, studiami nad nauką i technologią. W kręgu jej zainteresowań są także antropocen, kryzys klimatyczny i środowiskowy. Członkini Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Komitetu Prognoz PAN i Rady Ekspertów Koalicji Klimatycznej. Autorka wielu publikacji i książek, m.in. „Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu” (2018).
Ewa Kiedio | Filolożka polska, redaktorka w kwartalniku i wydawnictwie „Więź”, członkini Zespołu Laboratorium „Więzi”. Autorka książek: „Osobliwe skutki małżeństwa” (2014), „A piękno świeci w ciemności” (wywiad rzeka z bp. Michałem Janochą, 2017), „Zostały mi słowa miłości. Maria Hiszpańska-Neumann: życie i twórczość” (razem z Marią Czarnecką, 2020). Publikowała m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi”, „W Drodze”, „Kontakcie”, „Życiu Duchowym”, „Przewodniku Katolickim”, „Arteonie” oraz na portalach Deon i Aleteia.

Piotr Szeląg | Teolog, doktor prawa. Działacz pozarządowy na polu edukacji, komentator i publicysta życia społecznego. Współtwórca i wiceprezes zarządu Fundacji „Pozytywne Inicjatywy”, działającej na rzecz rozwoju lokalnych społeczności głównie w zakresie działań edukacyjnych i opiekuńczych, prowadzącej sieć szkół, przedszkoli i żłobków w Gdańsku, Pucku oraz innych częściach Polski. Zaangażowany w powstanie Centrum Integracji Społecznej w Pucku. Pomysłodawca i współtwórca, wraz z ks. Janem Kaczkowskim, Areopagu Etycznego.

Jan Tokarski | Historyk idei i eseista. Doktor nauk humanistycznych Instytutu Historii PAN. Zajmuje się historią myśli politycznej oraz filozofią XX wieku. Redaktor „Przeglądu Politycznego” i kwartalnika „Kronos”. Autor m.in. „Czy liberalizm umarł?” (2021), „Moment Tukidydesa” (2019) i „Obecność zła. O filozofii Leszka Kołakowskiego” (2016). Publikuje w „Kulturze Liberalnej”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym” i „Znaku”.

PROWADZĄCY

Basil Kerski | dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
ks. dr Krzysztof Niedałtowski | duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji gdańskiej